Kabinet heeft asielcrisis zelf veroorzaakt

Gepubliceerd op 22 juli 2022 om 17:37

Velsen-Noord aan het Noordzeekanaal krijgt binnenkort een cruiseschip aan de kade met zeker duizend asielzoekers. Duizend mensen uit Soedan, Ethiopië, Irak, Iran, Syrië, Eritrea, Afghanistan, Turkije, Marokko en Algerije aangemeerd in een dorp van 5300 zielen. De dorpelingen voelen wel een moreel appel om te helpen, maar zij vrezen ook voor de leefbaarheid van hun dorp. Velsen-Noord is een van vele plaatsen die de rekening betalen van het dramatische asielbeleid van een volstrekt incompetente staatssecretaris.

De crises zijn zo talrijk, dat de noodsituatie het nieuwe normaal lijkt. Het kabinet-Rutte IV zal de tel inmiddels zelf ook kwijt zijn. Het mag dan de asielopvang hebben uitgeroepen tot nationale crisis, minder frustrerend en minder uitzichtloos wordt het niet voor alle betrokkenen. Het kabinet ontbeert namelijk de ambitie om de toestroom van het aantal asielzoekers naar ons land te begrenzen.

En dus staan er nu duizend nieuwe asielzoekers per week op de stoep van het aanmeldcentrum in Ter Apel, of zoveel als de mensensmokkelaars kunnen afleveren. Want de handelaren in menselijk leed en ijdele hoop gaan over de asielinstroom en niemand anders.

Miljardenbusiness

De mensensmokkel naar en door Europa is een miljardenbusiness. De Europese Commissie schat de winst voor de smokkelaars wereldwijd op 30 miljard euro per jaar. De gevaarlijke tochten over zee en over land naar Europese bestemmingen nemen een aanzienlijk deel daarvan voor hun rekening. Dat veel migranten die bestemming niet bereiken, omdat ze verdrinken op zee of stikken of doodvriezen in een vrachtwagen, is de gewetenloze criminelen een zorg. Hun markt is de Europese Unie en die staat wagenwijd open.

De Koninklijke Marechaussee ziet al jaren de mensensmokkel naar Nederland groeien. ’Ter Apel mag dan een klein dorpje in Groningen zijn, ik heb de indruk dat veel mensen uit Irak, Syrië en Marokko precies weten waar het ligt’, aldus een teamleider van de marechaussee eerder in deze krant. Volgens hem worden er voor twintigduizend euro complete pakketreizen naar Nederland verkocht.

Onderzoek van de Universiteit van Maastricht toont dat verreweg de grootste groep asielmigranten die naar Nederland wil, is aangewezen op mensensmokkelaars. De criminelen prijzen Nederland aan als bestemming in folders die worden verstrekt onder migranten. Vervolgens wordt er grof geld betaald om aan de lange en levensgevaarlijke reis te kunnen beginnen.

Die tocht begint niet zelden in veilige landen als Turkije, Marokko, Algerije of Tunesië. Eenmaal Europa bereikt, voert de reis door andere veilige landen als Griekenland, Italië, Spanje, Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland, om uiteindelijk te eindigen voor de deur van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

Heling

Voor zover migranten op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, zijn zij dus al eerder in andere landen in veiligheid. Het is goed dat ons land meedoet om een deel van de echte vluchtelingen op te vangen. Maar het kabinet laat de regie al jaren over aan criminele bendes. Zij bepalen wie en hoeveel. Nederland faciliteert deze criminelen als afzetmarkt. In termen van misdaadbestrijding maakt het kabinet zich schuldig aan heling.

Mensensmokkelaars en asielmigranten kunnen niet alleen feilloos Ter Apel aanwijzen op de kaart van Europa, zij weten ook dat Eric van der Burg (VVD) de staatssecretaris is. Een bestuurder in de traditie van zijn wezenloze voorganger Ankie Broekers-Knol (VVD): geen gezag en niet in staan te doen wat nodig is.

Duizend nieuwe asielmigranten per week kan Nederland niet bolwerken, erkent het kabinet inmiddels zelf ook. De asielprocedures raken verstopt, de opvang is overvol en behuizing is niet voorhanden. Om het nog maar niet te hebben over inburgering en de lange termijn. Maar de staatssecretaris houdt de markt open voor de smokkelbendes en iedereen die een poging wil wagen een verblijfstatus te bemachtigen.

Ook de mensen die geen enkele kans op asiel maken, komen in de procedure en de opvang terecht. Zij belasten de asielketen niet alleen onnodig zwaar, maar frustreren de echte vluchtelingen en zorgen voor overlast in de omgeving van de azc’s. Daarmee breekt Eric van der Burg het draagvlak af, waarop hij bij burgers juist een beroep doet.

Gesjoemel

Dinsdag moest deze staatssecretaris bekennen dat er opnieuw gerommeld wordt met de cijfers over asielcriminaliteit. Een eerdere poging om diefstal, intimidaties en gewelddadige incidenten door asielzoekers onder het tapijt te vegen kostte voormalig staatssecretaris Mark Harbers (VVD) in 2019 zijn baan. Ik begrijp best dat kabinetsleden op dit dossier snakken naar een rooskleuriger beeld, maar burgers kopen niets voor gesjoemel met cijfers en politici die doen alsof.

We hebben bovendien van doen met de zuinige kortzichtigheid waarop de kabinetten-Rutte een patent lijken te hebben. Toen Nederland zich nog ver weg waande van de Europese buitengrens en minder populair bij migranten en mensensmokkelaars leek, schoot Rutte het Europese plan af om de buitengrensbewaking van de EU uit te breiden van 1300 naar 10.000 man. Rutte vond dat ’een beetje wild’ en het zou ’heel veel geld gaan kosten’.

Niet alleen gaat minister Sigrid Kaag van Financiën uit van meer dan een miljard euro voor de asielopvang gedurende deze kabinetsperiode, uit het rapport Grenzeloze verzorgingsstaat (2021) van de Universiteit van Amsterdam is gebleken dat onze verzorgingsstaat onhoudbaar is bij grenzeloze immigratie. Die tienduizend grensbewakers blijken dus wél een goede investering te zijn als de Nederlandse verzorgingsstaat je lief is.

En bovendien is het ’nee’ van Rutte een gemiste kans om aan mensensmokkelaars en asielmigranten duidelijk te maken dat de Europese Unie de bewaking van haar buitengrens serieus neemt. Dat had veel reclamefolders, gevaarlijke overtochten, dode immigranten en criminele inkomsten gescheeld.

Belofte

In Velsen-Noord wachten de inwoners op de dingen die komen gaan. Het dorp heeft één supermarkt, één huisarts en één tandarts. Duizend asielmigranten erbij is vragen om moeilijkheden. Maar die moeilijkheden duren maar zes maanden. Die belofte heeft burgemeester Frank Dales (D66) zwart op wit van Eric van der Burg.

Maar afspraken met de landelijke overheid – ook die op papier – blijken boterzacht. Vraag maar aan de gemeente Rijswijk. Daar was met de vorige staatssecretaris afgesproken dat Rijswijk genoeg had gedaan en dat het azc in de gemeente in mei zou sluiten. Toen kwam de nood aan de man en hield het COA de opvang open.

Ook de inwoners van Velsen-Noord en al die andere dorpen mogen ervan uitgaan dat de staatssecretaris straks opnieuw aanklopt, omdat hij de afgelopen zes maanden weer 26.000 nieuwe immigranten tot de Nederlandse asielcrisis heeft toegelaten.

 

Deze column verscheen op 29 juni 2022 in De Telegraaf

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.