Regeren met het verstand op nul

Gepubliceerd op 3 mei 2023 om 14:37

De klimaatdoelen ten spijt is in Duitsland sinds zaterdag alle CO2-vrije kernenergie vervangen door kolen en bruinkool. Biomassa zorgt voor ontbossing en een hoge CO2-uitstoot (houtverbranding), maar eurocommissaris Frans Timmermans blijft biomassa als duurzame energie aanbevelen. De seinen voor een nieuwe asielcrisis staan al maanden op rood, maar het begrenzen van de toestroom blijft voor het kabinet onbespreekbaar. Hoe hebben we de rede en de logica ingeruild voor zulke dwazen aan het roer?

De alarmerende cijfers over de aantallen asielzoekers die Nederland de komende maanden te verwerken krijgt, lagen al enige tijd op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kabinet wilde deze niet aan de buitenwereld prijsgeven, omdat ze ’zonder bijbehorend plan tot een hoop onrust zouden leiden’. Het is ontstellend dat er nog steeds geen plan is, maar de poging dit onder de pet te houden, is onvergeeflijk.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht de komende maanden 76.000 asielzoekers. Dat kunnen er gemakkelijk meer worden, want aantallen nieuwe asielzoekers vallen nooit mee. Aanwijzingen daarvoor vinden we nu al in Italië, waar al vroeg in het seizoen het aantal migranten dat via de Middellandse Zee arriveert, is verviervoudigd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Buiten slapen

Volgens de Italiaanse kustwacht komen de meeste migranten uit Ivoorkust en Guinee, gevolgd door Pakistan, Bangladesh en Tunesië. De langetermijnverwachting is dat de migratiedruk op Europa – zonder gewijzigd beleid – verder zal groeien. Er is niemand in Nederland die zich kan verbazen over de grote aantallen asielzoekers die het COA voor dit jaar verwacht.

De gevolgen van te veel asielzoekers zijn ook bekend. Net als vorig jaar zullen er bij deze aantallen mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Het kabinet weet maar al te goed dat tienduizenden asielprocedures verstopt zitten en dat dit leidt tot dwangsommen die in de miljoenen euro’s lopen. Vorig jaar is er zo’n 100 miljoen euro belastinggeld uitgekeerd in 20.000 asielzaken die te laat zijn afgehandeld.

Cruiseschepen

Het kabinet weet ook dat er bij gebrek aan onderdak immigranten worden ondergebracht op cruiseschepen, die eerst tijdelijk voor anker gingen, maar inmiddels een steeds permanenter karakter krijgen. Statushouders concurreren met Nederlandse woningzoekenden op een markt met een groot tekort aan betaalbare huurhuizen. De bouw van nieuwe huizen wordt belemmerd door ruimtegebrek en stikstof. Allemaal bekend. De huidige aantallen kunnen we al niet aan, hoe moet dat als er straks nog 76.000+ asielzoekers op de stoep staan?

Nederland is een gastvrij land, dat al decennia mensen uit de hele wereld opvangt. Maar de machteloze club bestuurders die nu aan het roer staat, brengt zelfs die traditie in gevaar. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem sluit de noodopvang in Eindhoven omdat het draagvlak voor de opvang is verdwenen.

Open einde

Met het struisvogelkabinet-Rutte IV weet niemand waar de aantallen asielzoekers ophouden. De dwangwet asiel is een open einde-regeling. Of het er nou 100.000 of 500.000 zijn, staatssecretaris Eric van der Burg zal blijven vragen om meer opvang, al is er geen tent meer voorhanden, zit alle noodopvang vol en liggen alle kades vol asielschepen.

Het kabinet weet ook dat de dwangwet pas op 1 januari 2024 van kracht kan zijn, maar dat het waarschijnlijker is dat die voor die datum in de prullenmand van de Eerste Kamer belandt.

Zesenzeventigduizend nieuwe asielzoekers onderweg en geen plan. Aan de lange tafel in het Catshuis zitten Rutte, Kaag, Hoekstra, Van der Burg en de rest met hun wijsvinger tegen hun mond: we hebben geen idee, maar laten we het zo lang mogelijk stilhouden voor de mensen voor wie we werken, de burgers van Nederland. Regeren met het verstand op nul, hoe bestaat het?

Angst

Het gebeurt uit angst, zoals in Duitsland, waar de verontwaardiging over de domme sluiting van alle kerncentrales vooral te laat komt. De hetze tegen kernenergie duurt er al meer dan veertig jaar en geen politicus die zich nog met rede en logica durft te keren tegen de Atomausstieg.

Het gezonde verstand loopt ook veel te vaak averij op door politieke belangen die voorrang eisen. Zoals dat al jaren gebeurt bij biomassa. Met de papieren duurzaamheid van biomassa kom je een heel eind wanneer zonne- en windenergie te weinig opleveren en onbetrouwbaar zijn. Nederland kan het zich eenvoudig niet veroorloven dat biomassa zijn stempel ’duurzaamheid’ verliest. Het ’verduurzamen’ van ons energiegebruik bestaat namelijk voor meer dan de helft uit biomassa.

Naïef

En in het geval van de nieuwe asielcrisis gaat het verstand op nul, omdat de vier coalitiepartijen onderlinge verdeeldheid combineren met een zeldzaam naïef wereldbeeld en een verlosserscomplex waarin het redden van de wereld ten koste van alles doorgang moet vinden. Rutte heeft de asielwerkelijkheid nooit geboeid. Hij verkocht zijn verkiezingsbeloften aan D66 voor een nieuwe termijn als premier. De wereld van Kaag begínt pas na de landsgrenzen. En de asielpolitiek van CDA en CU wordt geleid door de barmhartige samaritaan.

Het is allesbehalve verstandig en logisch opereren. De samenleving mag het oplossen wanneer het kabinet het tijd vindt om burgers te informeren over wat er werkelijk op hen afkomt. Een wezenloze staatssecretaris Van der Burg staat erbij en kijkt ernaar, machteloos als altijd. Mag deze verstandsverbijstering ophouden voordat er ernstige ongelukken gebeuren?

 

Deze column verscheen op 19 april 2023 in De Telegraaf

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.